Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Zwrot odpadów na magazyn

Drukuj

Zwrot odpadów na magazyn

Aby oddać odpady z produkcji na magazyn:

wypełnia się ilość odpadów do przyjęcia: zakładka Odpady, kolumna Do przyjęcia

img_90

wybiera się kolejno: Operacje magazynowe > Przyjmij odpad.

 

Po pomyślnym przeprowadzeniu operacji aktualizowana zostanie ilość w kolumnie Ilość przyjęta zakładki odpadów, a na zakładce Magazyn widoczne będą informacje o wystawionych w Handlu dokumentach przyjęcia odpadów.

img_91