Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Zwrot pobranych surowców na magazyn

Drukuj

Zwrot pobranych surowców na magazyn

W sytuacji, w której trzeba dokonać zwrotu na magazyn pobranych wcześniej surowców należy:

wybrać pozycję surowca z listy i wpisać ilości zwracaną w kolumnie Do zwrotu i zapisać zmiany. Można również wykorzystać przycisk Podpowiedz zwrot aby uzupełnić pozostałą ilość towaru do zwrotu na podstawie danych zarejestrowanych w programie.
W opisany sposób można zwracać ilości tylko pojedynczej, wybranej z listy pozycji. Dla kolejnych pozycji czynność trzeba powtórzyć.

img_87

 

następnie wybrać kolejno: Operacje magazynowe > Wykonaj zwrot.

 

Ilości wcześniej pobrane do produkcji, widoczne w kolumnie Pobrane zostaną zaktualizowane, czyli pomniejszone o ilość zwróconą na magazyn:

img_88

 

W tym czasie w programie Symfonia ERP Handel wystawiony zostanie dokument przyjęcia z produkcji, a na zakładce Magazyn pojawi się informacja o korekcie wydania do produkcji:

img_89