Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Załączniki do zlecenia produkcyjnego

Drukuj

Załączniki do zlecenia produkcyjnego

Zakładka załączniki umożliwia dodawanie dokumentacji do zlecenia produkcyjnego analogicznie jak przy załącznikach do karty technologicznej. Automatycznie do załączników zleceń produkcyjnych dopinany jest katalog Technologia zawierający załączniki przypięte do karty technologicznej.

 

Dokumentacja do operacji na zleceniu produkcyjnym

Na zleceniu produkcyjnym w zakładce marszruta istnieje możliwość dodania załączników do wybranej operacji. Dodanie ich odbywa się tak jak w przypadku Załączników do karty technologicznej.

 

img_138

 

Użytkownik bezpośrednio ze zlecenia produkcyjnego poza dokumentacją dodaną do operacji na zleceniu ma dostęp do załączników ze słownika operacji oraz karty technologicznej.

 

img_139