Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Wydawanie surowców pod operację

Drukuj

Wydawanie surowców pod operację

Uruchomienie funkcjonalności odbywa się z poziomu Ustawia Systemu > Obsługa wydań surowców pod operację.

 

Umożliwia zaznaczenie wielu surowców dla funkcji wypełnij pobranie oraz grupowanie wg wybranej kolumny. Użytkownik ma możliwość grupowania wg operacji, szybkiego zaznaczenia surowców przypisanych do operacji i wypełnienia ilości wg ilości planowanych. Mechanizm działa przy sposobie pobrania ręcznym.

 

Założenia:

Wypełnij pobranie działa tylko dla zaznaczonych.

Operacje magazynowe działają na podstawie ilości do pobrania ( bez zmian).

Usuwanie BOM działa dla zaznaczonych – możliwość usunięcia wielu wierszy.