Strona startowa

Drukuj

Funkcje modułu Produkcja

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją wspomaga komputerowo technologiczny proces wytwarzania produktu. Umożliwia efektywne zarządzanie produkcją, obniżenie kosztów, ewidencjonowanie zużytych surowców oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę działu produkcji, jak i działu księgowego. Czyni ich działania bardziej efektywnymi poprzez zarządzanie procesami produkcyjnymi, obsługę wielu zleceń produkcyjnych oraz planowanie potrzeb produkcyjnych.

 

Proces produkcyjny rozpoczyna się od sformułowania technologii produkcji wyrobu. Karta technologiczna stanowi podstawowy element modułu i zawiera główne informacje o produkcie, który zostanie wyprodukowany. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych dotyczących produkowanego wyrobu kartę zapisuje się, a następnie zatwierdza. Dopiero na podstawie zatwierdzonych kart można tworzyć plan produkcyjny lub generować zlecenia. W planie określana jest ilość wyrobu, jaka będzie produkowana oraz wprowadzane są inne informacje konieczne do efektywnego planowania produkcji. Po zatwierdzeniu planu automatycznie generowane są zlecenia produkcyjne na określone w planie wyroby. Na podstawie wygenerowanych zleceń można rozpocząć produkcję. Moduł umożliwia również wygenerowanie zleceń bezpośrednio z karty technologicznej, z pominięciem planu produkcyjnego.

 

img_27

 

System produkcyjny korzysta z kartotek towarowych, dokumentów magazynowych, zamówień sprzedaży i zdefiniowanych w module Handel magazynów. Dzięki wykorzystaniu modułu Handel istnieje możliwość korzystania z automatycznego księgowania dokumentów, to jest wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt, a co za tym idzie, możliwa jest współpraca z modułem Finanse i Księgowość.

 

W niniejszym rozdziale zostały opisane procesy technologiczne systemu Produkcja niekorzystające z funkcjonalności harmonogramowania.

 

Zobacz również:

Harmonogramowanie produkcji