Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Oddanie wyrobu gotowego z produkcji do magazynu

Drukuj

Oddanie wyrobu gotowego z produkcji do magazynu

Aby oddać gotowy produkt do magazynu trzeba w górnej części zlecenia wybrać: Operacje magazynowe > Przyjmij na magazyn.

W oknie Oddanie produkcji na magazyn wpisuje się ilości wyrobu gotowego, które są przekazywane na magazyn Handlu:

img_83

 

W górnej części zlecenia w polu Wyprodukowane aktualizowana jest ilość wyprodukowanego towaru:

img_84

 

Dla przekazanej na magazyn ilości wyrobu zostanie wygenerowany dokument magazynowy w Handlu. Informacja o dokumencie będzie widoczna na zakładce Magazyn.

img_85

 

W zleceniu realizowanym w trybie ręcznym można również dodać lub usunąć koszty dodatkowe. Na zakładce Koszty dostępne są przyciski Dodaj i Usuń. Można również zmodyfikować (podobnie jak w zleceniu w trybie automatycznym) ilość rzeczywistą poniesionych kosztów (kolumna Ilość rzeczywista).

img_86