Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Obsługa kooperacji

Drukuj

Obsługa kooperacji

Funkcjonalność umożliwia zarejestrowanie statusu kooperacji, ilości przekazanego do kooperacji surowca oraz wygenerowanie dokumentu potwierdzającego. Mechanizm nie generuje dokumentów magazynowych. Dostępny jest dla użytkowników z nadanym w module Administracja prawem Przesyłanie do kooperanta.

 

Uruchomienie następuje funkcjonalności z poziomu zakładki Marszruta na zleceniu.

 

img_192

 

img_193

 

img_194

 

W wyświetlonym oknie dialogowym należy zaznaczyć operację przekazywaną do kooperacji a następnie wskazać surowce oraz ilości przekazane do kooperanta.

 

img_195

 

Ostatnia zakładka pozwala na uzupełnienie dodatkowych danych dla dokumentu kooperacja.

Zapisz – zapisuje dokument jako załącznik do operacji

Drukuj – umożliwia wydrukowanie dokumentu na podstawie szablonu zdefiniowanego w Kartoteki > Wydruki > Grupa - kooperant.

Kontrahent – wybór kontrahenta z listy kontrahentów przypisanych do operacji w słowniku operacji.

 

img_196

 

Czy oznaczyć zlecenie statusem – ustawia status operacji Oczekujący/Zakończony/Brak, który przenoszony jest w kolumnę Kooperant status na zakładce marszruta.

 

img_197