Aplikacja mobilna > Zamówienia

Drukuj

Zamówienia

W zakładce Zamówienia znajdują się wszystkie zsynchronizowane oraz utworzone w aplikacji zamówienia.

 

Przeglądanie zamówień odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są zamówienia z obecnego dnia, w ustawieniach dodatku do Handlu użytkownik może ustawić liczbę dni synchronizacji zamówień (Ustawienia> Rozwiązania dodatkowe> Ustawienia – Mobilny handel). Brak pozycji na liście oznacza, że nie była przeprowadzona synchronizacja zamówień lub zamówienia nie były realizowane w wybranym zakresie. W górnej części okna pod wyszukiwarką zamówień znajduje się informacja o zakresie z jakiego wyświetlane są zamówienia. Na dole okna znajduje się w formie tabeli podsumowanie wyświetlanych zamówień ze statusem wysłano. Kolumny tabeli przedstawiają następująco:  

liczbę zamówień – ilość pozycji zamówień znajdujących się na liście;

sumę zamówień netto;

sumę VAT zamówień;

sumę zamówień brutto.

 

Przycisk Wstecz zamyka zakładkę zamówień i użytkownik zostaje przeniesiony na ekran menu głównego.

 

imgmh208

 

Nad informacją o zakresie znajduje się wyszukiwarka zamówień. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać dane zamówienie należy wpisać w wyszukiwarkę jego numer, bądź początkowe znaki numeru zamówienia, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowanie zamówienia odpowiadające wynikom wyszukiwania.  

 

imgmh306

 

Zamówienia można wyszukać również za pomocą okna wyszukiwania. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wyszukiwania zamówień po nazwie nabywcy i nazwie odbiorcy oraz ustawienia okresu z jakiego będą wyszukiwane zamówienia.

 

W pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego zamówienia mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić nabywcę. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta lub Wybierz, a następnie wybrać kliknięciem kontrahenta z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są kontrahenci, którzy są przypisani do danego handlowca lub nie mają ustawionego głównego handlowca. W polach Pokaż od i do handlowiec określa datę początku oraz końca okresu wyszukiwania zamówień. Po kliknięciu na daną datę ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie początkowej i końcowej daty okresu. Możliwe jest również filtrowanie dokumentów po polach własnych zamówienia obcego mh Status 1 i mh Status 2. Aby wyświetlić przefiltrowane na podstawie wybranych ustawień zamówienia należy kliknąć przycisk OK. Przycisk Anuluj umożliwia powrót do listy zamówień, bez uwzględniania zmian wprowadzonych w oknie filtrowania.

 

 

imgmh209 imgmh210

 

Opisy poszczególnych kroków procesu składania zamówień:

Ekran danych kontrahenta

Ekran płatności i dostawy

Ekran towarów

Rezerwacja towaru ilościowa

Rezerwacja towaru ze wskazaniem dostaw

Rabaty

Ustawienia akcji marketingowych

Edytowanie opisu pozycji zamówienia

Komentarz do faktury

Podsumowanie faktury

Wydruk zamówienia

Operacje na zamówieniu o statusie „w buforze”

Operacje na zamówieniu o statusie „wysłano”

Operacje na zamówieniu o statusie „w kolejce”

Szczegóły zamówienia

Wydanie towaru

Wydruk dokumentu magazynowego wydania

Wysyłka PDF z zamówieniem

Wysyłka zamówienia do akceptacji (ceny poniżej min.)

 

Schemat wyliczania cen