Aplikacja mobilna > Zamówienia > Operacje na zamówieniu „wysłano”

Drukuj

Operacje na zamówieniu o statusie „wysłano”

Po wejściu do zakładki Zamówienia wyświetli się lista wszystkich ostatnio zsynchronizowanych oraz złożonych w aplikacji zamówień. Na liście mogą znajdować się zamówienia o statusie wysłano.

 

image83

 

Po przejściu do procesu składania zamówienia z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie zamówienia, w tym zamówienia o statusie wysłano.

 

imgmh339

 

Kliknięcie na zamówienie o statusie „wysłano” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

Drukuj zamówienie – drukowanie zamówienia na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku braku włączonego modułu Bluetooth wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat;

Drukuj wydanie – drukowanie dokumentów wydań powiązanych z zamówieniem na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji, więcej informacji: Wydruk dokumentu magazynowego wydania;

Wydaj towary – opcja ta przenosi użytkownika do okna z listą pozycji z zamówienia, które mają znaleźć się na dokumencie wydania z magazynu, więcej informacji: Wydanie towaru;

Kopiuj do nowego zamówienia – ustawienia z danego zamówienia zostaną skopiowane i wklejone do nowego zamówienia, które zostanie utworzone po kliknięciu przycisku odpowiedzialnego za kopiowanie. Po wysłaniu takiego zamówienia w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem zostanie utworzone powiązanie „inne”;

Szczegóły – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanego zamówienia, więcej informacji: Szczegóły zamówienia;

Anuluj – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.