Aplikacja mobilna > Schemat wyliczania cen

Drukuj

Schemat wyliczania cen

Dla każdego produktu, który jest wyświetlany na liście wyliczane są dwie ceny:

cena, która jest domyślnie wyświetlana w polu Cena;

cena minimalna – po podaniu przez handlowca ceny towaru niższej niż minimalna, wyświetlane jest pole komentarza, w którym należy podać powód podania takiej ceny.

 

Schemat wyliczania ceny towaru (PDF) >>

 

Do wyliczenia ceny produktu, która jest domyślnie wyświetlana w polu Cena, na początku system sprawdza czy wybrany cennik zawiera ten produkt.

 

Jeśli wybrany cennik zawiera towar to w następnym kroku sprawdzane jest czy jest to cennik wirtualny. Jeśli tak, to pobierana jest cena z cennika wirtualnego – cena zostaje przeliczona z uwzględnieniem jej typu (netto/brutto) i wyświetlona w aplikacji.

 

Natomiast jeśli nie jest to cennik wirtualny to sprawdzane jest czy wybrany cennik jest cenowy czy rabatowy. Jeśli cenowy to pobierana jest cena z cennika, natomiast jeśli rabatowy to pobierana jest podstawowa cena
z towaru oraz rabat z cennika.

W dalszej kolejności następuje sprawdzenie czy wybrany cennik jest cennikiem samodzielnym czy łączonym. Jeśli samodzielnym to cena zostaje przeliczona z uwzględnieniem typu ceny (netto/brutto) oraz wyświetlona, zaś jeśli jest to cennik łączony (druga opcja) to w kolejnym kroku uwzględniane są upusty indywidualne kontrahenta oraz upusty indywidualne rodzaju kontrahenta. Jeżeli wybrany cennik jest łączony z innymi cennikami (trzecia opcja) to inne cenniki nie są uwzględniane (jest traktowany w takim sam sposób jak w opcji drugiej).

 

Na początku sprawdzane jest czy dany towar znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta – jeśli nie, wówczas w kolejnym kroku sprawdzane jest czy rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta. W przypadku gdy ani towar, ani rodzaj towaru nie znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta, następuje sprawdzenie czy towar znajduje się w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta. Jeśli nie to sprawdzane jest czy rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta.

 

Jeżeli towar i rodzaj towaru nie znajdują się w upuście indywidualnym kontrahenta, ani w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta to sprawdzane jest czy ustawiony został rabat kontrahenta.  

 
W przypadku ustawienia takiego rabatu, następuje jego pobranie i zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory. Następnie cena produktu zostaje odpowiednio przeliczona – sumy rabatów zostają dodane do ceny, po czym cena zostaje wyświetlona. Jeśli jednak rabat kontrahenta nie został ustawiony to wtedy sprawdzane jest czy ustawiony jest rabat rodzaju kontrahenta. Jeśli tak, to podobnie jak w poprzednim przypadku - następuje pobranie rabatu, zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory, po czym cena zostaje odpowiednio przeliczona, do ceny zostają dodane sumy rabatów, następnie cena zostaje wyświetlona. W sytuacji, gdy rabat rodzaju kontrahenta nie został ustawiony, to od razu następuje przeliczenie i wyświetlenie ceny.

 

W przypadku gdy towar lub rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta lub upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta, sprawdzane jest również czy dany upust jest procentowy.

Jeśli nie jest to upust procentowy to wtedy upust ten nie jest uwzględniany. Dalej przed zsumowaniem rabatów sprawdzane jest czy ustawiony jest rabat kontrahenta. Jeśli taki rabat został ustawiony, to następuje pobranie tego rabatu, zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory, a następnie przeliczenie ceny, dodatnie do ceny sumy rabatów i jej wyświetlenie. Jeśli jednak rabat kontrahenta nie został ustawiony to wtedy sprawdzane jest czy został ustawiony rabat rodzaju kontrahenta. Jeśli tak to podobnie jak w poprzednim przypadku – następuje pobranie rabatu, zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory, po czym cena zostaje odpowiednio przeliczona z uwzględnieniem typu ceny (netto/brutto), do ceny zostają dodane sumy rabatów, następnie cena zostaje wyświetlona. Zaś jeśli rabat rodzaju kontrahenta nie został ustawiony, to od razu następuje przeliczenie i wyświetlenie ceny;

Jeśli upust jest procentowy to w kolejnym kroku dodawany jest rabat z upustu indywidualnego, następnie przed zsumowaniem rabatów sprawdzane jest czy ustawiony został rabat kontrahenta.

 

Jeśli wybrany cennik nie zawiera towaru to w dalszej kolejności sprawdzane jest czy Cennik 100 zawiera ten towar. Jeśli zawiera to następuje przeliczenie ceny z uwzględnieniem typu ceny (netto/brutto) oraz jej wyświetlenie. W przypadku, gdy Cennik 100 nie zawiera danego towaru to pobrana jest wtedy jego cena bazowa. Dodatkowo uwzględniane są upusty indywidualne kontrahenta oraz upusty indywidualne rodzaju kontrahenta.

 

Na początku sprawdzane jest czy dany towar znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta – jeśli nie to w kolejnym kroku sprawdzane jest czy rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta.

 
W przypadku gdy ani towar, ani rodzaj towaru nie znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta, następuje sprawdzenie czy towar znajduje się w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta. Jeśli nie to sprawdzane jest czy rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta.

 

Jeżeli towar i rodzaj towaru nie znajdują się w upuście indywidualnym kontrahenta, ani w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta to sprawdzane jest czy ustawiony został rabat kontrahenta.

 

W przypadku ustawienia takiego rabatu, następuje jego pobranie i zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory. Następnie cena produktu zostaje odpowiednio przeliczona – sumy rabatów zostają dodane do ceny, po czym cena zostaje wyświetlona. Jeśli jednak rabat kontrahenta nie został ustawiony to wtedy sprawdzane jest czy ustawiony jest rabat rodzaju kontrahenta. Jeśli tak, to podobnie jak w poprzednim przypadku - następuje pobranie rabatu, zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory, po czym cena zostaje odpowiednio przeliczona, do ceny zostają dodane sumy rabatów, następnie cena zostaje wyświetlona. W sytuacji, gdy rabat rodzaju kontrahenta nie został ustawiony, to od razu następuje przeliczenie i wyświetlenie ceny.

 

W przypadku gdy towar lub rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta lub upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta, sprawdzane jest również czy dany upust jest procentowy.

Jeśli nie jest to upust procentowy to wtedy upust ten nie jest uwzględniany. Dalej przed zsumowaniem rabatów sprawdzane jest czy ustawiony został rabat kontrahenta. W dalszej kolejności następuje zsumowanie wszystkich rabatów pobranych do tej pory, przeliczenie ceny, dodanie do niej sumy rabatów, a następnie jej wyświetlenie;

Jeśli upust jest procentowy to w kolejnym kroku dodawany jest rabat z upustu indywidualnego, po czym następuje zsumowanie wszystkich rabatów pobranych do tej pory, przeliczenie ceny, dodanie do niej sumy rabatów i jej wyświetlenie.

 

Więcej informacji na temat upustów indywidualnych można odnaleźć w dokumentacji programu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.