Aplikacja mobilna > Zamówienia > Operacje na zamówieniu „w buforze”

Drukuj

Operacje na zamówieniu o statusie „w buforze”

Po wejściu do zakładki Zamówienia wyświetli się lista wszystkich ostatnio zsynchronizowanych oraz złożonych w aplikacji zamówień. Na liście mogą znajdować się zamówienia o statusie w buforze.

 

image82

 

Również po przejściu do procesu składania zamówienia z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran

prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie zamówienia, w tym zamówienia o statusie w buforze.

 

imgmh338

 

Kliknięcie na zamówienie o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

Wyślij – aplikacja podejmie próbę wysłania zamówienia, po wysłaniu zamówienie otrzyma status wysłano. W przypadku braku pozycji na zamówieniu, użytkownik otrzyma stosowny komunikat;

Edytuj – użytkownikowi zostanie zaprezentowany pierwszy ekran procesu składania zamówienia; zamówienie znajduje się na takim etapie, na jakim zostało przerwane, aby kontynuować realizację zamówienia należy postępować tak jak podczas składania nowego zamówienia. W przypadku gdy zamówienie było utworzone dla kontrahenta, który nie jest przypisany do aktualnie zalogowanego użytkownika na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat;

Kopiuj do nowego zamówienia – ustawienia z danego zamówienia zostaną skopiowane i wklejone do nowego zamówienia;

Usuń – zamówienie zostanie usunięte i zniknie z listy ostatnich zamówień;