Aplikacja mobilna > Zamówienia > Ustawienia akcji marketingowych

Drukuj

Ustawienia akcji marketingowych

Po przejściu do listy towarów dodanych do zamówienia, w polu Akcja prezentowana jest domyślna akcja marketingowa ustawiona dla danego towaru. Jeśli towar ten nie posiada domyślnej akcji – wtedy jest ona pobierana z ustawień globalnych. W przypadku braku domyślnej akcji w ustawieniach globalnych – w polu Akcja zostanie wyświetlony „Brak” tzn. towar nie posiada akcji marketingowej.

 

Handlowiec ma możliwość zmiany danej akcji marketingowej dla każdego towaru poprzez rozwinięcie pola Akcja i wskazanie innej akcji marketingowej dostępnej na liście. Na liście akcji prezentowane są tylko aktywne i aktualnie obowiązujące akcje.

 

imgmh198

 

W przypadku wyboru akcji o typie podstawowa na towarze nie zachodzą żadne zmiany, natomiast w przypadku akcji gratisowej przy towarze prezentowana jest ilość gratisowa oraz łączna ilość danego towaru (ilość podstawowa + ilość gratisowa) oraz pojawia się znacznik Gratis. Aplikacja automatycznie weryfikuje czy zamawiana ilość towaru jest zgodna z ilością podstawową (określoną w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel), przy której jest przyznawany gratis.

 

imgmh199

 

Po przejściu do podsumowania zamówienia gratisy są prezentowane jako dodatkowe pozycje. . Podczas wysyłki faktury do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel następuje również weryfikacja czy wybrana akcja marketingowa jest aktywna oraz czy jej zakres obowiązywania jest aktualny.

 

imgmh200