Aplikacja mobilna > Zamówienia > Operacje na zamówieniu „w kolejce”

Drukuj

Operacje na zamówieniu o statusie „w kolejce”

Po wejściu do zakładki Zamówienia wyświetli się lista wszystkich ostatnio zsynchronizowanych oraz złożonych w aplikacji zamówień. Na liście mogą znajdować się zamówienia o statusie w kolejce.

 

image85

 

Po przejściu do procesu składania zamówienia z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie zamówienia, w tym mogą się pojawić zamówienia o statusie w kolejce.

 

imgmh340

 

Kliknięcie na zamówienie o statusie w kolejce wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

Anuluj wysyłanie – możliwość anulowania wysyłania utworzonego zamówienia. Anulowane zamówienia zmienia jego status na w buforze;

Anuluj – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

 

imgmh637

 

Wybranie opcji Anuluj wysyłanie spowoduje wstrzymanie wysyłania wszystkich obiektów powiązanych z odbiorcą zamówienia jeśli on również ma status w kolejce. Odbiorcą oraz jego dokumenty o statusie w kolejce zmienią status na w buforze.

 

Anulowanie wysyłki zamówienia powiązanego z kontrahentem o statusie w kolejce  jest niemożliwe w poniższych przypadkach:

Dla odbiorcy istnieje zafiskalizowany paragon;

Odbiorca jest jednocześnie nabywcą dla innego odbiorcy;

Odbiorca ma przypisanego nabywcę, który jest przypisanych do innych odbiorców;

Odbiorca ma przypisanego nabywcę, który jest jednocześnie odbiorcą dla innego nabywcy.