Aplikacja mobilna > Zamówienia > Wydruk zamówienia

Drukuj

Wydruk zamówienia

Przed wysłaniem zamówienia do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na ekranie wyświetli się pytanie o wydrukowanie zamówienia bezpośrednio po jego wysłaniu.

 

imgmh634

 

Po kliknięciu Tak dokument zostanie wydrukowany na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu Tak użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego modułu Bluetooth aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Klikniecie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk Tak spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku Nie zamówienie zostanie wysłane do drukarki oraz do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna.

 

imgmh635

 

Wydrukowane zamówienie zawiera:

datę sprzedaży;

datę wystawienia;

miejsce wystawienia – informacja pobierana jest z formatki kontrahenta, który jest wskazany jako nabywca na zamówieniu;

dane sprzedawcy – nazwę firmy, jej adres, NIP i BDO;

dane nabywcy – nazwę, adres oraz NIP;

dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;

pozycje towarów –  cenę jednostkową netto lub brutto i wartość netto lub brutto w zależności od rodzaju ceny wybranej na ekranie płatności i dostawy podczas tworzenia zamówienia oraz ilość, stawkę VAT;

wartości VAT zamówienia;

wartości netto oraz brutto faktury;

kwotę brutto do zapłaty, również słownie;

informacje o formie oraz terminie płatności;

kod handlowca, który wystawił zamówienie;

miejsce na podpisy osoby odbierającej zamówienie;

miejsce na podpis osoby wystawiającej zamówienie;

komunikat, który został zdefiniowany w ustawieniach ogólnych dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia).

 

imgmh636