Aplikacja mobilna > Zamówienia > Szczegóły zamówienia

Drukuj

Szczegóły zamówienia

Po wybraniu opcji Szczegóły na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na dwie zakładki Nagłówek i Pozycje. W górnej części obu zakładek znajdują się poniższe informacje:

kod dokumentu;

typ obsługi dokumentu;

data wystawienia oraz data sprzedaży;

typ cen – netto lub brutto;

rabat – ustawiony w nagłówku dokumentu podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej;

wartość netto oraz brutto dokumentu.

 

Poniżej w zakładce Nagłówek znajdują się pola Status 1 oraz Status 2 zawierające dane pobrane z pól własnych dokumentu mh Status 1 oraz mh Status 2. Następnie wyświetlone są dane Nabywcy (nazwa, kod, NIP kontrahenta) oraz Odbiorcy (nazwa, kod, NIP kontrahenta, numery telefonu).

 

Kolejna sekcja zawiera informacje o rodzaju zamówienia i danych dostawy: Rodzaj dostawy, Adres dostawy oraz Termin dostawy. W następnej sekcji prezentowane są dane dotyczące płatności: Rejestr pieniężny, Forma płatności i Termin płatności oraz znacznik dokumentu.

 

imgmh638

 

Poniżej znajdują się informacje o dystrybutorze, użytkowniku wystawiającym dokument oraz głównym handlowcu przypisanym do odbiorcy.

 

W szczegółach dokumentów znajdują się również informacje, do których adresatów wysłany został mail z dokumentem w formacie PDF. Informacje te są wyłącznie do podglądu, użytkownik nie ma możliwości ich edycji.

 

W kolejnej sekcji użytkownik ma możliwość pobrania wydruku zamówienia w formacie PDF wskazując typ wydruku z listy rozwijanej, a następnie wybierając przycisk Pobierz. Poszczególne typy wydruków opisane zostały w rozdziale Wysyłka PDF z zamówieniem.

 

Na końcu zakładki Nagłówek prezentowany jest Opis dokumentu oraz Notatka.

 

imgmh639

 

W zakładce Pozycje znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilość, rabacie (jeśli został ustawiony indywidualny rabat dla pozycji), stawce oraz wartość VAT, cenie jednostkowej (netto lub brutto w zależności o typu cen wybranego na dokumencie), wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

 

Jeśli podczas tworzenia dokumentu na danej pozycji została dodana akcja marketingowa, wówczas w szczegółach dokumentu na tej pozycji widoczna jest dodatkowo nazwa tej akcji. W przypadku, gdy dana pozycja zawiera ilości gratisowe towaru dodane w ramach akcji marketingowej, oprócz nazwy akcji widoczna będzie również ikona prezentu.

 

Na dole ekranu w obydwu zakładkach wyświetlone jest podsumowanie całego zamówienia – suma liczby pozycji, wartość netto, brutto oraz wartość VAT. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu. Przycisk Wstecz cofa użytkownika do listy zamówień.

 

imgmh640