Strona startowa

Drukuj

Współpraca z innymi programami

Eksport danych

Eksport danych kadrowych do XML

Import danych kadrowych z XML

Eksport danych płacowych do XML

Import danych płacowych z XML

Import danych z Excela

Import zdarzeń z XML

Import e-deklaracji podatkowych

Import e-zwolnień

Import z FK

Import z płatnika

Współpraca z FK – Format zgodny z FK 3.0/4.0

Współpraca z FK – Synchronizacja z FK