Współpraca z innymi programami > Import z FK

Drukuj

Import z FK

Służy do wczytania danych wyeksportowanych z programu Finanse i Księgowość.

 

Aby uruchomić Import:

1.Po pojawieniu się okna Import z FK podaj ścieżkę na dysku, w której znajdują się wyeksportowane przez program Finanse i Księgowość dane.

2.Określ lub zaakceptuj podpowiadaną przez program ścieżkę dostępu do danych.