Współpraca z innymi programami > Import zdarzeń z XML

Drukuj

Import danych płacowych z XML

Symfonia ERP Kadry i Płace umożliwia bezpośrednie import zdarzeń zapisanych w formacie XML, pomiędzy firmami pracującymi w oparciu o Symfonia ERP Kadry i Płace. Możliwe jest również zaimportowanie danych z innego systemu kadrowo-płacowego do Symfonia ERP Kadry i Płace, w takim przypadku konieczne jest przygotowanie odpowiedniego programu dopasowującego format danych eksportowanych do formatu XML.

 

Polecenie Import zdarzeń wyświetla okno Otwieranie, w którym należy wybrać plik z którego nastąpi import.