Współpraca z innymi programami > Eksport danych kadrowych do XML

Drukuj

Eksport danych kadrowych do XML

Pasek menu programu/Funkcje/menu: Wzorce kadrowo-płacowe/okno Wzorce kadrowo-płacowe/zakładka: Katalogi/menu: Eksport danych kadrowych... /okno Eksport danych kadrowych do XML

 

Symfonia ERP Kadry i Płace umożliwia bezpośrednie przenoszenie danych kadrowych (zestawów kadrowych, elementów kadrowych oraz związanych z nimi wartości) zapisanych w formacie XML, pomiędzy firmami pracującymi w oparciu o Symfonia Symfonia ERP. Możliwe jest również zaimportowanie danych z innego systemu kadrowo-płacowego do Symfonia ERP Kadry i Płace, w takim przypadku konieczne jest przygotowanie odpowiedniego programu dopasowującego format danych eksportowanych do formatu XML.

 

W oknie Eksport danych kadrowych do XML możesz wybrać okres, z jakiego eksportowane są dane kadrowe ( należy wpisać w pola daty odpowiednie wartości).

Zestaw kadrowy – jeżeli wybierzesz to pole, musisz kliknąć ikonę B_ARRDN10 i określić zestaw kadrowy, z jakiego chcesz eksportować dane dotyczące pracownika lub grupy pracowników. Zaznaczenie pola Eksportuj widoki na elementy kadrowe pozwala eksportować również dane związane z widokami na elementy kadrowe. Zaznaczenie pola Eksportuj elementy kadrowe wyliczane pozwala eksportować elementy zawierające wartości wyliczone. Za pomocą przycisku b_wysz_zest_elem1 lub b_wysz_zest_elem można przełączać tryb wyszukiwania po zestawach kadrowych i elementach kadrowych.

Element kadrowy – jeżeli wybierzesz to pole, musisz kliknąć ikonę B_3dot i w oknie Wybierz element kadrowo-płacowy określić element kadrowy, którego dane chcesz eksportować. Zaznaczenie pola Eksportuj widoki na elementy kadrowe pozwala eksportować również dane związane z widokami na elementy kadrowe.

Wszystkie elementy kadrowe – wybór tego pola pozwala eksportować dane związane z wszystkimi elementami kadrowymi zawartymi w systemie wynagrodzeń wybranego pracownika lub grupy pracowników w ustalonym okresie czasu.

Możesz również dokonać eksportu wartości danych kadrowych dla poszczególnych zestawów kadrowych, wybierając odpowiedni zestaw kadrowy na zakładce Dane kadrowe w oknie Pracownik, Wzorzec lub Firma.

 

Eksportuj widoki na elementy kadrowe – wyeksportowane zostaną również wartości widoków na elementy kadrowe.

Eksportuj elementy kadrowe wyliczane – wyeksportowane zostaną również wartości elementów kadrowych wyliczanych.