Współpraca z innymi programami > Eksport danych płacowych do XML

Drukuj

Eksport danych płacowych do XML

Symfonia ERP Kadry i Płace umożliwia bezpośrednie przenoszenie danych płacowych zapisanych w formacie XML, pomiędzy firmami pracującymi w oparciu o ten system kadrowo-płacowy. Możliwe jest również zaimportowanie danych z innego systemu kadrowo-płacowego do Symfonia ERP Kadry i Płace, w takim przypadku konieczne jest przygotowanie odpowiedniego programu dopasowującego format danych eksportowanych do formatu XML.

 

Widok okna

Eksportuj dane płacowe z okresów  Od... Do... – należy wybrać okresy, z których mają być eksportowane dane płacowe.

Typ – z rozwijanej listy wybieramy typ danych: Wszystkie, Bazowy, ZUS, Podatkowy.

Eksportuj wartości dla roku – zaznaczenie spowoduje eksport danych sumarycznych z całego roku.

Zestaw elementów do eksportu – z rozwijanej listy wybieramy zestaw danych płacowych do eksportu.