Współpraca z innymi programami > Import danych kadrowych z XML

Drukuj

Import danych kadrowych z XML

Symfonia ERP Kadry i Płace umożliwia bezpośredni import danych kadrowych (zestawów kadrowych, elementów kadrowych oraz związanych z nimi wartości) zapisanych w formacie XML, pomiędzy firmami pracującymi w oparciu o Symfonia ERP Kadry i Płace. Możliwe jest również zaimportowanie danych z innego systemu kadrowo-płacowego do Symfonia ERP Kadry i Płace, w takim przypadku konieczne jest przygotowanie odpowiedniego programu dopasowującego format danych eksportowanych do formatu XML.

 

Polecenie Import danych kadrowych wyświetla okno Otwieranie, w którym należy wybrać plik, z którego nastąpi import.