Współpraca z innymi programami > Import e-deklaracji podatkowych

Drukuj

Import e-deklaracji podatkowych

Polecenie Firma > Import > Deklaracji podatkowych pozwala wczytać do kartoteki e‑Deklaracji wcześniej wygenerowane deklaracje elektroniczne (np. w programie Symfonia e‑Deklaracje).

 

Krok 1 - Lokalizacja e-Deklaracji

W polu Lokalizacja e-Deklaracji podaj ścieżkę dostępu do katalogu z deklaracjami lub poprzez naciśnięcie przycisku Przeglądaj wskaż miejsce, gdzie deklaracje podatkowe są przechowywane.

 

Krok 2 - Lista e-Deklaracji

Zaznacz na liście deklaracje, które chcesz przenieść do w Repozytorium Dokumentów.

 

Aby zaznaczyć wszystkie deklaracje:

1.Wskaż pierwszą deklarację na liście.

2.Przytrzymaj klawisz Shift i wybierz ostatnią deklarację na liście.

3.Kliknij w znajdujące się w pierwszej kolumnie pole wyboru dowolnej deklaracji aby przełączyć zaznaczenie wszystkich wybranych deklaracji.

 

Krok 3 - Zakończenie

Kliknij Zakończ aby rozpocząć wczytywanie deklaracji.

 

Po zakończeniu wyświetlone zostanie podsumowanie operacji, aby zobaczyć więcej informacji o przyczynach błędów kliknij przycisk Szczegółowy raport.