Współpraca z innymi programami > Import e-zwolnień

Drukuj

Import e-zwolnień

W okno otwierane jest poleceniem Firma > Import e-zwolnień. Funkcjonalność importu dokumentów e-ZLA może być uruchomiona tylko na jednym stanowisku jednocześnie.

 

Dane e-ZLA z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) można wczytać do programu:

z pliku CSV,

za pomocą usługi bezpośredniego importu raportów zbiorczych z PUE. Ustawienia e-ZLA >>

 

Na podstawie wczytanych e-zwolnień dodawane są do kalendarzy pracowników następujące zdarzenia: Choroba, Pobyt w szpitalu, Opieka nad dzieckiemOpieka nad chorym członkiem rodziny. W razie konieczności program podzieli zwolnienie na kilka różnych zdarzeń w zależności od szczegółów znajdujących się w e-zwolnieniu. Zdarzenia wprowadzone automatycznie na podstawie importowanych danych e-zwolnień oznaczane są w kalendarzu dopiskiem PUE.

img_kip_zla_28

 

W firmach konwertowanych z wersji 2019.1d lub wcześniejszych, parametr wyświetlania Źródło zdarzenia jest domyślnie wyłączony. Aby informacja o zdarzeniach z PUE była widoczna wybierz z menu kontekstowego kalendarza polecenie Wyświetlanie i zaznacz parametry: Status zdarzenia oraz Źródło zdarzenia.

 

Pasek narzędziowy

img_kip_zla_02

Uruchamia synchronizację z PUE. Operacja pobiera raporty do 30 dni wstecz.

 

Aby wczytać raporty z wcześniejszą datą, pobierz je samodzielnie z PUE, zapisz w formacie CSV i wczytaj do programu przyciskiem Wczytaj z pliku.


img_kip_zla_03

Otwiera okno wyboru pliku CSV, z którego wczytane zostaną dane e-ZLA.


img_kip_zla_04

Uruchamia ponowne sprawdzenie pracowników i możliwości wstawienia e-zwolnień jako zdarzeń do kalendarzy.

Wykonaj tą operację po rozwiązaniu problemów z identyfikacją pracowników i konfliktami zdarzeń.


img_kip_zla_05

Eksportuje wyświetlaną listę e-zwolnień do MS Excel.


img_kip_zla_06

Otwiera dialog wydruku listy e-zwolnień.

 

Import e-zwolnień

 

Aby pobrać i zaimportować zwolnienia lekarskie:

1.Z menu Firma wybierz polecenie Import e-zwolnień.

2.W oknie Import e-zwolnień wybierz w jaki sposób chcesz wczytać dane:

przycisk Pobierz z PUE uruchamia pobranie zwolnień lekarskich za pomocą usługi bezpośredniego importu raportów zbiorczych z PUE. Ustawienia e-ZLA >>

hmtoggle_plus1Import e-zwolnień bezpośrednio z PUE

przycisk Wczytaj z pliku otwiera okno, w którym można wskazać samodzielnie pobrany z PUE plik CSV.

hmtoggle_plus1Import  z pliku

3.Po wczytaniu danych z PUE (bezpośrednio z serwisu lub z pliku CSV) w oknie Import e-zwolnień pojawią się nazwiska pracowników i zwolnienia lekarskie.

Oznaczeni na czerwono pracownicy nie mogą mieć wstawionych automatycznie zdarzeń. Sprawdź przyczynę problemu w kolumnie Status.
Jeśli przy zwolnieniu lekarskim pracownika znajduje się ikona img_kip_zla_07 oznacza to, że zdarzenia wynikające z pobranego e-ZLA nie mogą być wstawione do kalendarza pracownika. Najczęstszym powodem takiej sytuacji jest przekroczenie limitów w bilansie chorób pracownika lub kolidującego z chorobą innego zdarzenia w kalendarzu pracownika. Po rozwinięciu zdarzenia na liście, w kolumnie Status prezentowana jest szczegółowa informacja o przyczynie problemu.  

hmtoggle_plus1Jak otworzyć okno pracownika?

Aby ponownie zweryfikować pracowników i statusy zdarzeń kliknij przycisk Sprawdź dane.

 

img_kip_zla_23

 

4.Kliknij przycisk Importuj aby wstawić do kalendarzy pracowników zdarzenia na podstawie danych e-ZLA. Program wykona import e-zwolnień oznaczonych statusem:

Wystawione

Skorygowane

Wsteczne – uzasadnione medycznie

Program nie importuje zdarzeń dla pozostałych statusów (Wsteczne – do wyjaśnienia, Wsteczne – nieuzasadnione medycznie, Anulowane, Archiwalne), ponieważ wg ZUS nie należy dla nich rozliczać zasiłku. Użytkownik w takiej  sytuacji sam podejmuje decyzję jaki rodzaj nieobecności chce dodać pracownikowi.

5.Zdarzenia poprawnie zaimportowane do kalendarza pracownika zostaną oznaczone na liście ikoną img_kip_zla_08. W kalendarzu w widoku miesięcznym zdarzenia pochodzące z importu oznaczone są dopiskiem PUE w prawym górnym rogu.

 

Jeśli na liście pozostały nie zaimportowane zdarzenia, to przy zamykaniu okna program zapyta się czy pozostawić je w celu importu w innym terminie. Takie zdarzenia będą widoczne przy kolejnym otwarciu okna Import e‑ZLA. Należy jednak pamiętać, że operacja pobrania zwolnień lekarskich z PUE lub wczytania ich z pliku CSV wyczyści listę z niezrealizowanych do tej pory elementów.

 

W oknie edycji zdarzenia zaimportowanego z PUE znajduje się dodatkowa zakładka e-ZLA prezentująca informacje o pobranych danych.

 

Podczas wykonywania akcji Rozliczenie zasiłku jeżeli w zwolnieniu znajduje się kod choroby B lub C zasiłek zostanie rozliczony stosownie do kodu znajdującego się na e-zwolnieniu. Jeżeli e-zwolnienie dotyczy pobytu w szpitalu a jednocześnie jest oznaczone kodem B to program w rozliczeniu zasiłku w kolumnie % zasiłku ustawi wartość 100%.