Współpraca z innymi programami > Współpraca z FK - Format zgodny z FK 3.0/4.0

Drukuj

Współpraca z FK – Format zgodny z FK 3.0/4.0

Jeżeli dane dotyczą globalnych wartości dla firmy lub pracowników:

1.Z menu Ustawienia/Komunikacja wybierz polecenie Współpraca z FK.

2.W prawej części okna wybierz format wymiany danych format zgodny z FK 3.0/4.0.

3.Wybierz domyślny katalog, w którym znajduje się baza programu FK.

4.Zaznacz opis pozycji w poleceniu księgowania:

z nazwy elementu płacowego

lub

z opisu schematu księgowania

5.Wprowadź w polu Dokument nazwę definicji dokumentu w programie FK.

6.Operacje zatwierdź poleceniem Zapisz.

7.Z menu Firma wybierz polecenie Eksport do FK (uruchamia raport Polecenie księgowania)

8.Ustaw parametry raportu w oknie Polecenie księgowania.

9.Aby księgować zbiorcze wartości dla firmy zaznacz pole Globalne księgowania dla firmy, w przeciwnym wypadku pozostaw to pole odznaczone.

10.Zaznacz pole Eksport do FK.

11.Operację zatwierdź poleceniem OK.

12.Podaj datę dla okresów sprawozdawczych w otwartym oknie i zatwierdź przyciskiem OK.

13.W oknie Eksport do FK podpowiadany jest domyślny katalog wymiany danych z ustawień Współpraca z FK, można też wskazać inną lokalizację. Aby wyeksportować dane potwierdź ustawienia przyciskiem OK.

 

W przypadku, gdy nie ma danych do eksportu wyświetlony zostanie komunikat Brak księgowań w wybranym okresie.