Umowy cywilnoprawne > Rozliczanie zasiłków 

Drukuj

Rozliczanie zasiłków

Dla rozliczenia zasiłków chorobowych przy umowach cywilnoprawnych konieczne jest utworzenie dodatkowego okresu typu Umowy cywilnoprawne zasiłki.

 

Zdarzenie Choroba realizowane dla pracownika nieposiadającego umowy o pracę przypisze go do wzorca Rozliczenie zasiłku chorobowego UCP. Realizacja zdarzenia uruchamia ciąg akcji, widocznych na zakładce Akcje.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Choroba

Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Rejestracja nieobecności Choroba.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Wprowadzanie elementu kadrowego "Podstawy do chorobowego" atrybuty wynagrodzenie z UCP (ub.chor.) oraz wynagrodzenie z UCP (ub.wyp.) rejestrują podlegające ubezpieczeniom kwoty umów cywilnoprawnych rozliczone w poszczególnych miesiącach. Podstawy do chorobowego widoczne na zakładce Dane Kadrowe w zestawie Choroby, Zasiłki będą miały dwie wartości. Pierwsza wartość obowiązuje w trakcie trwania umowy zlecenia. Okres obowiązywania wartości jest uzależniony od daty zakończenia umowy.

 

Dla prawidłowego wyliczenia podstaw do zasiłku musi być znany okres obowiązywania umów, dlatego konieczne jest określanie ich daty zakończenia. Program nie sprawdza poprawności wstawionej daty zakończenia obowiązywania umowy.

 

2.Wprowadzanie elementu kadrowego "Rozliczenie zasiłku" podstawa za dzień zwolnienia z tytułu umów cywilnoprawnych widoczna jest w atrybucie (UCP) podstawa za dzień.

3.Zestawienie rozliczenia zasiłków – na zakładkach Ustawienia – Rozliczanie oraz Ustawienia – Podstawy możesz wybrać, które atrybuty elementów Rozliczenie zasiłku i Podstawy do chorobowego zostaną wyszczególnione na zestawieniu Edycja elementu kadrowego na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie rozliczenia zasiłku, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki.

 

W przypadku, gdy pracownik pobiera zasiłek przez cały miesiąc, należy ręcznie przypisać go do wzorca określającego sposób rozliczenia czyli Płatność gotówką (um. cywilnoprawne) lub Płatność przelewem (um. cywilnoprawne).

 

Realizacja zdarzenia Choroba zainicjuje Bilans chorób pracownika, jeśli nie został on utworzony wcześniej.

 

Pracownikowi, który ma tylko umowę cywilnoprawna można wstawić i zrealizować zdarzenia rozliczające zasiłki: Pobyt w szpitalu, Choroba zawodowa, Wypadek przy pracy, Opieka nad chorym członkiem rodziny, Opieka nad dzieckiem, Urlop macierzyński, Urlop ojcowski, Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego, Urlop rodzicielski, Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Więcej: Nieobecności >>

 

W przypadku, gdy nie zostały zrealizowane żadne rozliczenia umowy zlecenia pozwalające wyliczyć podstawę zasiłku, wtedy element (UCP)podstawa za dzień zostanie wyliczony w oparciu o kwotę przychodu określoną w umowie zlecenia. Informacja o takim wyliczeniu prezentowana jest przy realizacji zdarzenia Choroba.

 

Wartość zasiłku chorobowego naliczonego tylko od umów cywilnoprawnych wykazywana jest na deklaracji PIT-8C (nie jest wykazywana na deklaracji PIT-11).

 

Pilnowanie kolejności rozliczeń