Umowy cywilnoprawne > Umowa z prawami autorskimi - rozliczenie

Drukuj

Umowa z prawami autorskimi - rozliczenie

Domyślnie realizacja zdarzenia Rozliczenie praw autorskich przypisuje pracownika do wzorca Płatność przelewem (um. cywilnoprawnej). Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Przed rozliczeniem umowy zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym umowa zostanie rozliczona. Umowy cywilnoprawne rozliczane są w okresach z szablonem listy płac Umowy cywilnoprawne.

 

Aby zrealizować zdarzenie Rozliczenie praw autorskich

img_kip_51

W oknie zdarzenia, z rozwijanego menu Transakcja wybierz rozliczaną umowę. Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

 

W kolejnych oknach:

1.Edycja elementu kadrowego "Prawa autorskie" – prezentowane jest rozliczenie umowy o dzieło.

2.Rachunek za umowę o dzieło z prawami autorskimi – możesz ustawić parametry, a następnie wydrukować rachunek za umowę o dzieło z prawami autorskimi. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowanie własnego formularza w programie MS Word.

3.Wybierz rozliczenie – wybierz rozliczenie, które chcesz wydrukować.

 

Dane dla rozliczeń umów o dzieło można również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Umowy \ Prawa autorskie.

 

 

Dowiedz się więcej:

Edycja zrealizowanych rozliczeń transakcji

Pilnowanie kolejności rozliczeń

Rozliczanie zasiłków

Umowa z prawami autorskimi - rejestracja Umowa z art.13 pkt 7 - rejestracja