Umowy cywilnoprawne > Umowa zlecenie - rejestracja

Drukuj

Umowa zlecenie - rejestracja

Domyślnie realizacja zdarzenia Umowa zlecenie przypisuje pracownika do wzorców Współpracownik i Umowy cywilnoprawne. Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Umowa o zlecenie

img_kip_50

Po wybraniu zdarzenia przycisk Zatwierdź uruchomi jego realizację.

 

W kolejnych oknach:

1.W oknie Wybór wzorca pracownika wybierz wzorzec według którego uwzględniania będzie kwota zmniejszająca podatek dochodowy.

img_kip_119

2.Edycja elementu kadrowego "Umowa zlecenie" – uzupełnij parametry dla zawieranej umowy. Jeśli umowa rozliczana będzie w kilku częściach, to w polu domyślna wartość rozliczenia wprowadź kwotę częściowego rozliczenia. Jeśli umowa rozliczana będzie według stawki godzinowej, to w polu kwota wynagrodzenia za godzinę podaj domyślną stawkę godzinową dla zawieranej umowy. Przy uzupełnianiu danych umowy należy pamiętać o podaniu daty zakończenia.

3.Umowa zlecenie – możesz ustawić parametry, a następnie wydrukować umowę o dzieło. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwi przygotowanie własnego formularza w programie MS Word.

4.Wybierz umowę – wybierz umowę, którą chcesz wydrukować.

5.Edycja elementu kadrowego "Zgłoszenie do ubezpieczenia" – okno wyświetlane jest po potwierdzeniu zapytania o zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia.

 

Jeśli pracownik nie ma wprowadzonych informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS, program wyświetli zapytanie czy wypełnić deklarację zgłoszeniową ZUS dla tej umowy. Wybranie Tak otworzy okno wprowadzania danych dla zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUA/ZZA.

 

Dane umów zlecenia można również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Umowy \ Umowy zlecenia.

 

Automatyczne generowanie rozliczeń Automatyczne generowanie rozliczeń

 

 

Dowiedz się więcej:

Rozliczenie umowy zlecenie

Dane kadrowe

Dane kadrowe - transakcje

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA

Umowa z art.13 pkt 9 - rozliczenie Umowa zlecenie - rozliczanie