Umowy cywilnoprawne > Umowa zryczałtowana - rozliczenie

Drukuj

Umowa zryczałtowana - rozliczenie

Domyślnie realizacja zdarzenia Rozliczenie umowy zryczałtowanej przypisuje pracownika do wzorca Płatność przelewem (um. cywilnoprawnej). Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Przed rozliczeniem umowy zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym umowa zostanie rozliczona. Umowy cywilnoprawne rozliczane są w okresach z szablonem listy płac Umowy cywilnoprawne.

 

Aby zrealizować zdarzenie Rozliczenie umowy zryczałtowanej

img_kip_51

W oknie zdarzenia, z rozwijanego menu Transakcja wybierz rozliczaną umowę. Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

 

W kolejnych oknach:

1. Umowa zryczałtowana – prezentowane jest rozliczenie umowy zlecenie.

2. Rachunek za umowę zlecenia – uzupełnij wartości dla wydruku umowy.

3. Wybierz rozliczenie – wybierz rozliczenie, które chcesz wydrukować.

 

Dane dla rozliczeń umów o dzieło można również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Umowy \ Umowy zryczałtowane.

 

 

Dowiedz się więcej:

Edycja zrealizowanych rozliczeń transakcji

Pilnowanie kolejności rozliczeń

Rozliczanie zasiłków

Umowa zryczałtowana - rejestracja Pilnowanie kolejności rozliczeń