Umowy cywilnoprawne > Edycja zrealizowanych rozliczeń transakcji

Drukuj

Edycja zrealizowanych rozliczeń transakcji

Aby w ramach otwartego okresu wprowadzić zmiany w zabezpieczonym rozliczeniu transakcji

1. Otwórz okno pracownika na zakładce Dane kadrowe.

2. W danych kadrowych wybierz rozliczenie transakcji.

3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Odblokuj rozliczenie transakcji.

Po zapisaniu zmian rozliczenia zostaną ponownie zablokowane. Możliwe jest też zablokowanie otwartego rozliczenia za pomocą polecenia Zablokuj rozliczenie transakcji dostępnego w menu podręcznym.

 

Ustawienia elementów kadrowych zgrupowanych rozliczających transakcje umożliwiają zabezpieczenie wartości rozliczeń transakcji przed przeliczeniem. Domyślnie opcja ta włączona jest dla rozliczeń umów cywilnoprawnych.  

 

Konfiguracja zabezpieczenia przed przeliczeniem rozliczenia transakcji wykonywana za pomocą opcji Zablokuj rozliczenie transakcji. Ustawienie to definiowane jest na zakładce Atrybuty w oknie edycji elementu kadrowego zgrupowanego obsługującego rozliczenie transakcji.

 

Zabezpieczone w ten sposób rozliczenia wyświetlane są wyszarzone, tak jak rozliczenia w zamkniętych okresach.  

Umowa zryczałtowana - rozliczenie Pilnowanie kolejności rozliczeń