Umowy cywilnoprawne > Umowa z art.13 pkt 7 - rejestracja

Drukuj

Umowa z art.13 pkt 7 - rejestracja

Domyślnie realizacja zdarzenia Umowa z art. 13 pkt 7 przypisuje pracownika do wzorców Współpracownik i Umowy cywilnoprawne. Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Umowa z art. 13 pkt 7

img_kip_50

Po wybraniu zdarzenia przycisk Zatwierdź uruchomi jego realizację.

 

W oknie Edycja elementu kadrowego "Umowa z art. 13 pkt 7" uzupełnij parametry dla zawieranej umowy. Jeśli umowa rozliczana będzie w kilku częściach, to w polu domyślna wartość rozliczenia wprowadź kwotę częściowego rozliczenia. Przy uzupełnianiu danych umowy należy pamiętać o podaniu daty zakończenia.

 

Dane umów z art. 13 pkt 7 można również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Umowy \ Umowy z art.13 pkt 7.

 

Jeśli pracownik nie ma wprowadzonych informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS, program wyświetli zapytanie czy wypełnić deklarację zgłoszeniową ZUS dla tej umowy. Wybranie Tak otworzy okno wprowadzania danych dla zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUA/ZZA.

 

Automatyczne generowanie rozliczeń Automatyczne generowanie rozliczeń

 

 

Dowiedz się więcej:

Dane kadrowe

Dane kadrowe - transakcje

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA

Umowa z prawami autorskimi - rozliczenie Umowa z art.13 pkt 7 - rozliczenie