Umowy cywilnoprawne > Umowa o dzieło - rejestracja

Drukuj

Umowa o dzieło - rejestracja

Domyślnie realizacja zdarzenia Umowa o dzieło przypisuje pracownika do wzorców Współpracownik i Umowy cywilnoprawne. Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Umowa o dzieło

img_kip_50

Po wybraniu zdarzenia przycisk Zatwierdź uruchomi jego realizację.

 

W kolejnych oknach:

1.W oknie Wybór wzorca pracownika wybierz wzorzec według którego uwzględniania będzie kwota zmniejszająca podatek dochodowy.

img_kip_119

2.Edycja elementu kadrowego "Umowa o dzieło" – uzupełnij parametry dla zawieranej umowy. Jeśli umowa rozliczana będzie w kilku częściach, to w polu domyślna wartość rozliczenia wprowadź kwotę częściowego rozliczenia. Przy uzupełnianiu danych umowy należy pamiętać o podaniu daty zakończenia.

3.Umowa o dzieło – możesz ustawić parametry, a następnie wydrukować umowę o dzieło. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwi przygotowanie własnego formularza w programie MS Word.

4.Wybierz umowę – wybierz umowę, którą chcesz wydrukować.

 

Jeśli pracownik nie ma wprowadzonych informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS, program wyświetli zapytanie czy wypełnić deklarację zgłoszeniową ZUS dla tej umowy. Wybranie Tak otworzy okno wprowadzania danych dla zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUA/ZZA.

 

Dane umów o dzieło możesz również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Umowy \ Umowy o dzieło.

 

Automatyczne generowanie rozliczeń Automatyczne generowanie rozliczeń

 

 

Dowiedz się więcej:

Dane kadrowe

Dane kadrowe - transakcje

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA

Umowa cywilnoprawne Umowa o dzieło - rozliczenie