Umowy cywilnoprawne > Pilnowanie kolejności rozliczeń

Drukuj

Pilnowanie kolejności rozliczeń

W przypadku gdy rozliczenia nie są rejestrowane chronologicznie może mieć miejsce zmiana wartości elementów naliczanych narastająco w ramach miesiąca. Aby zapobiec takiej sytuacji program blokuje zrealizowane rozliczenia umów cywilnoprawnych z przypisanym okresem rozliczeniowym przed mechanizmami automatycznego przeliczenia. Zablokowane rozliczenia zostaną wyszarzone.

W przypadku wykrycia, że rejestrowane rozliczenie ma wpływ na liczone narastająco kwoty innych zrealizowanych rozliczeń program wyświetli komunikat sugerujący wprowadzenie zmian umożliwiających prawidłowe naliczenie rozliczenia umowy. W takiej sytuacji należy zmienić okres dla rejestrowanego rozliczenia lub zmienić kolejność wypłat okresów.

 

Umowa zryczałtowana - rozliczanie Rozliczanie zasiłków