Strona startowa

Drukuj

Księgowania i analizy

Polecenie księgowania dla programu finansowo-księgowego tworzone jest na podstawie schematu księgowego lub schematu księgowo-analitycznego. Schematy księgowo-analityczne mogą zawierać dodatkowe informacje o wymiarach analitycznych umożliwiając wykorzystanie ich w zestawieniach Symfonia ERP Business Intelligence.

Tworząc schemat do dyspozycji użytkownika są parametry księgowań, parametry predefiniowane oraz funkcje i operacje matematyczne.

 

Przed wysłaniem polecenia księgowania do programu finansowo-księgowego można otworzyć jego podgląd.

 

W module Kadry i Płace w ustawieniach współpracy z programem Finanse i Księgowość możliwe jest włączenie zapisywania księgowań do kartoteki Dane księgowo-analityczne. Jest ona opcjonalna dla współpracy z modułem Finanse i Księgowość. Praca z tą kartoteką pozwala na tworzenie poleceń księgowania dla list płac i okresów za pomocą opcji Generowanie księgowań dostępnej w menu kontekstowym.

 

Wysyłane do programu finansowo-księgowego polecenia księgowania dokonują uzgodnienia numeru, po którym pracownicy są identyfikowani.

 

Przykładowe księgowania >>

 

Zobacz także:

Ustawienia - Współpraca z programem finansowo-księgowym

Ustawienia - Współpraca z Sage X3