Księgowania i analizy > Ustawienia - Współpraca z programem finansowo-księgowym

Drukuj

Ustawienia - Współpraca z programem finansowo-księgowym

Przed rozpoczęciem współpracy z modułem modułem Finanse i Księgowość (np. zadekretować wynagrodzenia pracowników) należy wejść w ustawienia programu (przycisk Ustawienia) i skonfigurować parametry wymiany danych w Komunikacja/Współpraca z FK.

Jeżeli nie prowadzimy wymiany danych z modułem finansowo-księgowym, ustawienia parametrów współpracy nie mają wpływu na działanie programu.

 

Ustawienia zależne od wyboru w sekcji Format wymiany danych:

hmtoggle_plus1Format zgodny z FK 2.0 oraz FK 3.0/4.0
hmtoggle_plus1Synchronizacja z FK

 

Zapisywanie do Kartoteki danych księgowo-analitycznych

Włączenie zapisywania do kartoteki Dane księgowo-analityczne powoduje, że tworzone księgowania będą zapisywane tej kartotece. Wykorzystując tą kartotekę można również tworzyć księgowania na podstawie schematów księgowo-analitycznych. Kartoteka umożliwia podgląd utworzonych księgowań oraz ich eksport do programu Finanse i Księgowość.

Gdy włączone jest korzystanie z kartoteki Dane księgowo-analityczne księgowania tworzone są poleceniem Generowanie księgowań dostępnym z menu podręcznego dla okresów oraz list płac.

 

Opis pozycji w poleceniu księgowania

Określa czy opis pozycji w poleceniu księgowania pobierany będzie z nazwy elementu płacowego czy z opisu schematu księgowania.

 

Nazwa definicji dokumentu w FK

Pole służy do określenia symbolu typu dokumentu odpowiadającemu Poleceniu Księgowania w programie Finanse i Księgowość. Podaj w tym polu symbol dokumentu (istniejący w programie finansowo-księgowym), który będzie wykorzystywany do wprowadzania księgowań.

 

Słownik kont

Umożliwia ustawienie słownika kont (wymiarów) wykorzystywanego przy definiowaniu pozycji schematów księgowania.

 

Typ storna księgowania kwot ujemnych

Umożliwia ustawienie domyślnego sposobu księgowania kwot ujemnych, które mogą się pojawić w przypadku wyrównań / korekt.

Rodzaj storna można też określić dla poszczególnych księgowań w oknie Edycja schematu. Schematy mogą wykorzystywać wartość z ustawień współpracy lub wartość indywidualną.

 

Zobacz także:

Ustawienia - Współpraca z Sage X3