Księgowania i analizy > Ustawienia - Współpraca z Sage X3

Drukuj

Ustawienia - Współpraca z Sage X3

Przed rozpoczęciem współpracy z systemem Sage X3 należy wejść w ustawienia programu (przycisk Ustawienia) i skonfigurować parametry wymiany danych w Komunikacja/Współpraca z FK.

Jako Format wymiany danych należy wybrać Współpraca z Sage ERP X3.

Jeżeli nie prowadzimy wymiany danych z modułem finansowo-księgowym, parametrów współpracy nie mają wpływu na działanie programu.

 

Zapisywanie do Kartoteki danych księgowo-analitycznych

Przy współpracy z systemem Sage X3 wykorzystywana jest kartoteka Dane księgowo-analityczne. Wszystkie tworzone księgowania będą zapisywane tej kartotece. Kartoteka umożliwia podgląd utworzonych księgowań oraz ich eksport do systemu Sage X3.

Gdy włączone jest korzystanie z kartoteki Dane księgowo-analityczne księgowania tworzone są poleceniem Generowanie księgowań dostępnym z menu podręcznego dla okresów oraz list płac.

 

Opis pozycji w poleceniu księgowania

Określa czy opis pozycji w poleceniu księgowania pobierany będzie z nazwy elementu płacowego czy z opisu schematu księgowania.

 

Słownik kont

Przy współpracy z X3 ustaw słownik kont (wymiarów) wykorzystywany przy definiowaniu pozycji schematów księgowania.

Dla potrzeb współpracy z X3 należy również określić typ dokumentu księgowego, rodzaj dziennika i lokalizację dla przesyłanych księgowań.

 

Typ storna księgowania kwot ujemnych

Umożliwia ustawienie domyślnego sposobu księgowania kwot ujemnych, które mogą się pojawić w przypadku wyrównań / korekt.

 

Skonfigurowane połączenie można sprawdzić za pomocą opcji Test połączenia z Sage ERP X3 znajdującego się w menu Funkcje.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić znajdujące się w menu Funkcje polecenie Synchronizacja słowników z Sage ERP X3.

 

Zobacz także:

Ustawienia - Współpraca z programem finansowo-księgowym