Księgowania i analizy > Uzgodnienie numerów identyfikatorów pracowników w FK

Drukuj

Uzgodnienie numerów identyfikatorów pracowników w FK

Przy wymianie danych z programem finansowo-księgowym pracownicy identyfikowani są według automatycznie uzgadnianego identyfikatora. Odpowiada on numerowi konta analitycznego pracownika w programie Finanse i Księgowość. Numer ten zapisywany jest w elemencie Identyfikator w FK w zestawie kadrowym Pracownik.

 

Identyfikator uzgadniany jest automatycznie dla pracowników:

przez wykonanie synchronizacji z programem finansowo i księgowym,

przez eksport księgowania uwzględniającego danego pracownika.

Samodzielna modyfikacja identyfikatora nie jest zalecana.

 

Uzgodnienie Identyfikatora przy wymianie danych przez pliki tekstowe

Jeśli współpraca z programem finansowo-księgowym prowadzona jest przez wymianę plików tekstowych wtedy należy samodzielnie wykonać ich import. W tym celu, po zaimportowaniu księgowań w programie finansowo-księgowym:

1.W Symfonia ERP Kadry i Płace z menu Firma wybierz polecenie Import z FK.

2.W oknie Import z FK podaj ten sam katalog, który wybrany został jako Katalog danych zwrotnych w trakcie importu w programie finansowo-księgowym.

3.Kliknij OK.

 

Po wczytaniu danych, numery identyfikacyjne pracowników uzgodnione z programem finansowo-księgowym, pojawią się w zestawie Pracownik na zakładce Dane kadrowe programu Symfonia ERP Kadry i Płace w elemencie Identyfikator w FK.

 

Zobacz także:

Synchronizacja z FK