Księgowania i analizy > Definiowanie księgowań

Drukuj

Definiowanie księgowań

Definicje księgowania i analizy wykorzystywane są do automatyzacji tworzenia księgowań dla programu finansowo-księgowego, oraz prostych analiz.

 

W programie nie ma ustawionych domyślnych schematów księgowania. Schematy księgowania najlepiej ustawić na etapie wdrożenia programu w firmie.

hmtoggle_plus1Dodawanie schematu księgowania

hmtoggle_plus1Dodawanie pozycji księgowania

hmtoggle_plus1Przypisywanie schematu księgowania do elementu płacowego

hmtoggle_plus1Ustawienie domyślnych schematów księgowania dla wzorców

hmtoggle_plus1Ustawienie schematów księgowania wzorców w okresie

hmtoggle_plus1Ustawienie schematów księgowania dla Firmy

hmtoggle_plus1Kopiowanie ustawień schematów księgowania z innego okresu

Zobacz także:

Definiowanie analiz

Parametry predefiniowane

Parametry księgowań