Księgowania i analizy > Definiowanie analiz

Drukuj

Definiowanie analiz

Schematy księgowo-analityczne wykorzystywane są przy tworzeniu prostych zestawień zapisywanych w kartotece Dane księgowo-analityczne.

hmtoggle_plus1Dodawanie schematu Księgowo-analitycznego

hmtoggle_plus1Przypisywanie schematu księgowo-analitycznego do elementu płacowego

hmtoggle_plus1Ustawienie domyślnych schematów księgowo-analitycznych dla wzorców

hmtoggle_plus1Ustawienie schematów księgowo-analitycznych dla wzorców w okresie

hmtoggle_plus1Ustawienie schematów księgowo-analitycznych dla Firmy

 

Zobacz także:

Parametry predefiniowane

Parametry księgowań