Księgowania i analizy > Kartoteka - Dane księgowo-analityczne

Drukuj

Kartoteka - Dane księgowo-analityczne

Gdy w ustawieniach programu zaznaczona jest opcja Zapisywanie do kartoteki danych księgowo-analitycznych wtedy do kartoteki tej zapisywane są utworzone w programie księgowania oraz analizy. Z tego miejsca można przesłać utworzone księgowania do Symfonia ERP Finanse i Księgowość lub Sage X3 zgodnie z ustawieniami współpracy.

W kartotece tej zapisywane są również księgowania utworzone na podstawie schematów księgowo-analitycznych.

 

Zobacz także:

Definiowanie wymiarów analitycznych

Podgląd księgowań

Wykonanie księgowania