Księgowania i analizy > Parametry księgowań

Drukuj

Parametry księgowań

Typy parametrów

Typ parametru ustawiany jest z menu podręcznego (dostępnego z pod prawym przyciskiem myszy) dla parametru.

B_elem11 Wartość tekstowa parametr o ustalonej wartości typu tekst.

B_elemen1 Wartość elementu umożliwia wskazanie elementu kadrowo-płacowego lub słownika jako źródła wartości dla parametru. Elementy zawierają dodatkowe opcje konfiguracji:

B_elekad2 Wartość kadrowa przy zaznaczonej opcji Wartość kadrowa pobierana jest wartość z danych kadrowych bez względu na to, czy ta dana występuje w systemie wynagrodzeń pracownika, gdy opcja Wartość kadrowa nie jest zaznaczona pobierana jest wartość taka, jaka jest prezentowana w wynagrodzeniach.

 Wielowartościowy – ustawienie wykorzystywane jest w parametrach określających mnożnik Ważony, dla elementów posiadających wiele wartości w jednym okresie. Mnożnik ważony określa się w ustawieniach pozycji księgowania.

elem_kadr_sl Atrybut słownika – parametr przyjmie wartość wskazanego atrybutu dodatkowego dla elementu słownika.

B_elekad2 Pozycja elementu słownika parametr przyjmie wartość automatycznie nadawanego identyfikatora elementu słownika.

elem_pytanie Zapytanie zapytania nie są wykorzystywane w schematach księgowo-analitycznych.