Księgowania i analizy > Definiowanie wymiarów analitycznych

Drukuj

Definiowanie wymiarów analitycznych

Dane analityczne w utworzonym na podstawie schematu księgowo-analitycznego poleceniu księgowania można przekazać do programu Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

 

Aby zawarte w poleceniu księgowania (na podstawie schematu księgowo-analitycznego) dodatkowe dane analityczne zostały przekazane do programu Symfonia ERP Finanse i Księgowość należy najpierw określić ich przypisanie do wymiarów analitycznych. W tym celu:

1.Kliknij przycisk Ustawienia.

2.W oknie Ustawienia otwórz Komunikacja > Współpraca z FK > Wymiary analityczne.

3.Na liście prezentowane są słowniki wymiarów analitycznych wykorzystywanych w księgowaniach zapisanych w kartotece Dane księgowo-analityczne.

hmtoggle_plus1Ręczne dodanie słownika do ustawień wymiarów

4.Kliknij przycisk Edytuj.

5.W kolumnie Wymiar BI z rozwijanej listy ustaw odpowiadające słownikom wymiary w programie Finanse i Księgowość.

6.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Dostępnych jest maksymalnie 10 wymiarów analitycznych.

Wymiary można usunąć tylko, gdy nie są wykorzystywane w księgowaniach zapisanych w kartotece Dane księgowo-analityczne.