Księgowania i analizy > Parametry predefiniowane

Drukuj

Parametry predefiniowane

Dla księgowań dostępne są predefiniowane parametry identyfikatorów:

#P – identyfikator pracownika uzgodniony z Symfonia ERP Finanse i Księgowość (pole Pozycja).

#G – identyfikator grupy pracowników uzgodniony z Symfonia ERP Finanse i Księgowość (określony tylko wtedy, gdy dokument PK tworzony jest dla jednej grupy pracowników),

#U – identyfikator urzędu skarbowego pracownika uzgodniony z Symfonia ERP Finanse i Księgowość.