Księgowania i analizy > Funkcje i operacje matematyczne

Drukuj

Funkcje i operacje matematyczne

Funkcje wstawiające datę okresu:

#BaseDate(n) – funkcja zwraca datę zawierającą miesiąc i rok bazowy okresu, n określa przesunięcie daty w miesiącach,

#ZUSDate(n) – funkcja zwraca datę zawierającą miesiąc i rok ZUS okresu, n określa przesunięcie daty w miesiącach,

#TaxDate(n) – funkcja zwraca datę zawierającą miesiąc i rok podatkowy okresu, n określa przesunięcie daty w miesiącach.

Funkcje te można użyć, jako parametru wyliczanego w polu Termin.

 

Operacje matematyczne wykorzystywane w polach pozycji schematu księgowania dostępne są przez funkcje:

#Sum(wartość1, wartość2 …) – funkcja sumuje podane wartości Sum=wartość1+wartość2+wartość3… itd.

#Mul(wartość1, wartość2 …) – funkcja mnoży podane wartości Mul=wartość1*wartość2*wartość3… itd.

#Div(wartość1, wartość2 …) – funkcja dzieli podane wartości, Div=(wartość1/wartość2)/wartość3… itd.