Strona startowa

Drukuj

Centra kosztów

Otwierane z menu Funkcje > Centra kosztów (Ctrl+5) okno służy do definiowania centrów kosztów i zarządzania przypisanymi do nich środkami trwałymi.

Okno podzielone jest na dwie części. W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów. Po założeniu firmy w oknie znajduje się jedynie zaczątek drzewka o nazwie Centra kosztów. Ponad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na drzewku katalogów oraz sterowaniem sposobem pokazywania zawartości katalogu i podkatalogów:

 

Katalogi

bu_dodaj – dodaje podkatalog (centrum kosztów) do wybranego centrum kosztów. Wybranie przycisku przełączy prawą część okna na zakładkę Centra kosztów, na której należy wprowadzić parametry dodawanego centrum kosztów.

 

Jeżeli w panelu Współpraca z FK ustawień modułu wybrana jest opcja Współpraca w trybie danych wspólnych, to nowo utworzone centrum staje się elementem wspólnego słownika ośrodki odpowiedzialności i może być wykorzystywane w innych modułach systemu zgodnie z ich zasadami działania.

 

bu_usun – usuwa wybrane centrum kosztów. Możliwe jest usunięcie wyłącznie centrum zajmującego najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającego żadnych środków.

b_st_rozgr – przełącza wyświetlanie pomiędzy widokiem środków:

tylko z wybranego katalogu (centrum kosztów),

z wybranego katalogu i jego podkatalogów (centrum kosztów).

 

Na drzewku można zmieniać bieżący katalog centrum kosztów bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

 

Zakładki

W prawej części okna prezentowana jest wybrana zakładka (Środki trwałe, Zakładka Centra kosztów, Zakładka Notatki).

 

hmtoggle_plus1        zakładka Środki trwałe


hmtoggle_plus1        zakładka Centra kosztów


hmtoggle_plus1        zakładka Notatka