Centra kosztów > Zakładka Notatki

Drukuj

Zakładka Notatki

W tym panelu okna Centrum kosztów można umieścić dodatkowe notatki charakteryzujące, wybrane na drzewku katalogów w lewej części okna, centrum kosztów.