Centra kosztów > Zakładka Centra kosztów > Dialog Koszty w centrum

Drukuj

Dialog Koszty w centrum

W tym oknie dialogu możliwe jest dodanie do wybranego centrum kwot kosztów, nie wynikających bezpośrednio z przeprowadzonych obliczeń.

 

Centrum

W tym polu wyświetlona jest nazwa identyfikująca wybrane centrum kosztów.

 

Środek

W tym polu można wybrać z opuszczanego pola listy nazwę środka trwałego, którego ma dotyczyć modyfikacja kosztów w centrum lub Brak wybranego środka, jeżeli modyfikacja kosztów nie dotyczy konkretnego środka.

 

Na dzień

W tym polu należy wpisać datę modyfikacji kosztów w centrum. Podpowiadana jest aktualna data operacji.

 

Koszty bilansowe

W tym polu można wpisać kwotę, o jaką powinny być zmodyfikowane koszty bilansowe w wybranym centrum.

 

Koszty podatkowe

W tym polu można wpisać kwotę, o jaką powinny być zmodyfikowane koszty podatkowe w wybranym centrum.

W ramce można wpisać dowolny tekst komentujący przyczyny przeprowadzenia modyfikacji kosztów w wybranym centrum.

 

Koszty podatkowe NKUP

W tym polu wprowadzana jest kwota nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu. Przycisk 25% automatycznie przeliczy i wprowadzi 25% z kwoty kosztów podatkowych.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wprowadzenie opisanej modyfikacji kosztów w wybranym centrum.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania modyfikacji kosztów.