Ustawienia > Parametry stałe > Rejestry i konta VAT

Drukuj

Rejestry i konta VAT

W tym dialogu można ustalić parametry niezbędne podczas rozliczania VAT.

 

Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
W polu Proporcja odliczenia podatku naliczonego należy wpisać proporcje kwot obrotu z działalności uprawniającej do odliczenia VAT i obrotu ogółem, obliczone zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług na podstawie obrotów poprzedniego roku.

Należy również wybrać sposób obliczania kwoty podatku naliczonego w deklaracji VAT jako liczonej od sumy dokumentów w okresie lub oddzielnie dla każdego dokumentu.

 

Obliczanie proporcji VAT

 

Zakupy z zastosowaniem proporcji VAT (Centrum wsparcia) >>

Pole 'Proporcja wstępna VAT' w deklaracji JPK_V7 (Centrum wsparcia) >>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Rozliczanie podatku VAT z zastosowaniem proporcji w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Podział Rejestru VAT

Grupa pól Podział Rejestru VAT określa proporcję podziału rejestru VAT i sposób doliczenia zaokrągleń dla odliczeń związanych z zakupami dotyczącymi pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów firmowych jak i prywatnych.

 

Uwzględnianie zakupów w deklaracjach VAT i raportach JPK

Zakupy ze stawką zwolnioną – gdy zaznaczone, rejestry zakupu ze stawką zwolniony z VAT (ZW) uwzględniane będą w deklaracjach VAT oraz raporcie Jednolity plik kontrolny dla rejestrów VAT.

Zakupy ze stawką 0% – gdy zaznaczone, rejestry zakupu ze stawką 0% uwzględniane będą w deklaracjach VAT oraz raporcie Jednolity plik kontrolny dla rejestrów VAT

 

Aby rejestr został uwzględniony musi w definicji mieć zaznaczoną opcję Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz raportach JPK.

 

Uwzględnianie zerowych wpisów w rejestrach

na zestawieniu rejestrów, rejestrach VAT i raportach JPK – zaznaczenie opcji skutkuje wykazywaniem wpisów w rejestrach o wartości zerowej, na wydrukach i zestawieniach rejestrów VAT oraz na raportach JPK.

 

Konta księgowe w oknie Rejestry i konta VAT można wprowadzać ręcznie lub bezpośrednio z Planu kont, poprzez rozwinięcie listy w polach wyboru.

 

Obszar poniżej podzielony jest na panele:

 

Panel stawki VAT        Panel Stawki VAT


Panel Maski kont        Panel Maski kont


Panel Konta rejestracji VAT        Panel Konta rejestracji VAT


hmtoggle_plus1        Panel Ulga na złe długi

 

Zapisz – Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone w oknie dialogu zmiany i zamyka okno.

Anuluj – Wybranie tego przycisku zamyka okno bez zapisywania wprowadzonych informacji.