Strona startowa

Drukuj

Menu Funkcje

Zawiera polecenia zapewniające dostęp do głównych funkcji programu:

Dokumenty (Ctrl+1)

Raporty (Ctrl+2)

Rejestry (Ctrl+3)

Rozrachunki (Ctrl+4)

Kartoteki (Ctrl+5)

Ustawienia (Ctrl+6)

Wskaźniki (Ctrl+7)

Deklaracje (Ctrl+8)

Wpisy EDP (Ctrl+9)

Przypisanie VAT do okresu

Historia zmian w programie

Przeksięgowania