Strona startowa

Drukuj

Ustawienia

Menu Ustawienia otwiera się po wybraniu:

z menu Funkcje (CTR+6) > Ustawienia,

lub

Ustawienia z paska nawigacji.

 

Pozycje menu reprezentują zakładki zawierające zbliżone tematycznie grupy poleceń umożliwiających określenie i modyfikowanie parametrów pracy programu. Kliknięcie listka otwiera zawartość zakładki.

 

Grupy ustawień:

Plan kont

Dane o firmie

Parametry stałe

Układ bilansu

Układ RZiS

Znaczniki

Wymiary