Kartoteki > Kartoteka Kraje

Drukuj

Kartoteka Kraje

Okno otwiera się po wybraniu Kartoteki > Kraje.

 

W kartotece Kraje widoczne są wszystkie kraje wraz z ich oficjalnymi dwuliterowymi symbolami. Danych zawartych w tej kartotece nie można usuwać ani edytować. Można zaznaczyć aktywność danego kraju, co powoduje iż zaznaczony kraj dostępny jest z listy wyboru w kartotece Kontrahenci. Domyślnie aktywne są wszystkie kraje Unii Europejskiej.

 

Elementy okna

Skrót

Widoczny jest skrót państwa

Nazwa

Widoczna jest nazwa państwa

Kraj UE

Zaznaczone są wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Możliwe jest zaznaczenie kolejnych państw członkowskich.

Aktywny

Zaznacz wszystkie państwa, w których znajdują się Twoi kontrahenci. Nie zaznaczone kraje nie będą wyświetlane na liście krajów w kartotece kontrahentów.

 

Przyciski poleceń:

Kasuj / Zapisz – usuwa zaznaczony kraj z listy / zapisuje wprowadzone zmiany

Dodaj / Anuluj – umożliwia wprowadzanie nazwy nowego kraju członkowskiego UE / zamyka okno bez wprowadzania zmian

Zamknij – zamknięcie okna.